Số 18A22, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Tin tức

KIM NGẠCH HÀNG HÓA XNK CÁN MỐC 300 TỶ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11-2016 (từ 1-11 đến 15-11-2016) đạt hơn 15,82 tỷ USD giảm  2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10-2016.
 
Như vậy, tính đến hết ngày 15-11-2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11-2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11-2016 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.
 
Trong 15 ngày đầu tháng 11-2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,39 tỷ USD, giảm 3,8% tương ứng giảm 408 triệu USD so với nửa cuối tháng 10-2016. Tính đến hết ngày 15-11-2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 194,52 tỷ USD, tăng 6,9%, tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 11-2016 đạt thặng dư 659 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15-11-2016 hơn 18,24 tỷ USD.

00115.png

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11-2016 đạt gần 7,63 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 522 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10-2016. Tính đến hết ngày 15-11-2016 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
 
So với nửa cuối tháng 10-2016, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 11-2016  tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: điện thoại và linh kiện tăng 2%, tương ứng tăng 30 triệu USD; than đá tăng 1,2 lần tương ứng tăng 5 triệu USD; hàng rau quả tăng 8,5%, tương ứng tăng 7 triệu USD; gạo tăng 5,6%, tương ứng tăng 4 triệu USD; clanke và xi măng tăng 18,7%, tương ứng tăng 4 triệu USD; Ở chiều ngược lại, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 7,6%, tương ứng giảm 42 triệu USD; hàng thủy sản giảm 13,7%, tương ứng giảm 53 triệu USD; hàng dệt may giảm 8,8%, tương ứng giảm 86 triệu USD; ...
 
Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt hơn 5,52 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 322 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10-2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15-11-2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt  hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
 
Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11-2016 đạt gần 8,2 tỷ USD, tăng 1% ( tương ứng tăng 83 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10-2016. Tính đến hết ngày 15-11-2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015.
 
So với nửa cuối tháng 10-2016, nhập khẩu trong nửa đầu tháng 11-2016 tăng/giảm ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 10,9% tương ứng tăng 136 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 13,6%, tương ứng tăng 40 triệu USD; kim loại thường khác tăng 16,2%, tương ứng tăng 29 triệu USD. Ở chiều ngược lại, nhóm hàng đậu tương giảm 72,3%, tương ứng giảm 28 triệu USD; hạt điều giảm 37,1%, tương ứng giảm 28 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 53,6%, tương ứng giảm 38 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,1%, tương ứng giảm 99 triệu USD.
 
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 11-2016 đạt hơn 4,86 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 86 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 10-2016. Như vậy, tính đến hết ngày 15-11-2016 kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Báo Hải Quan