Số 18A22, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Hỏi đáp

Hỏi: Thực phẩm nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng ở đâu?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định:

Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

3. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong; thực phẩm biến đổi gen; muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; điều và các nông sản thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ với các cơ quan được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định tại Quyết định số 3254/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2012 để đăng ký kiêm tra chất lượng nhà nước đối với mặt hàng nêu trên.