Số 18A22, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Dịch vụ

Dịch vụ

Khai báo hải quan

Làm các thủ tập khai báo nhập,xuất về các loại hàng hóa.


Vận tải đa phương thức

Vận chuyển kết hợp nhiều phương thức.


Vận tải đường bộ

Dù là hàng nguyên công, hàng lẻ hoặc hàng rời chúng tôi đều có giải pháp.


Đại lý khai thuê hải quan

Hoàn thành các thủ tục tại cảng và giao hàng/nhận hàng


Vận tải hàng không

Tư vấn cho khách hàng lịch trình và hãng hàng không phù hợp.